פרשות השבוע ועליות לתורה בחגים

ספר בראשית

1. בראשית 2. נוח 3. לך-לך 4. וירא 5. חיי שרה
6. תולדות 7. ויצא 8. וישלח 9. וישב 10. מקץ
11. ויגש 12. ויחי

ספר שמות

1. שמות 2. וארא 3. בא 4. בשלח 5. יתרו
(לפי עשרת הדברות)
6. משפטים 7. תרומה 8. תצוה 9. כי תשא 10. ויקהל
11. פקודי

ספר ויקרא

1. ויקרא 2. צו 3. שמיני 4. תזריע 5. מצורע
6. אחרי מות 7. קדושים 8. אמור 9. בהר 10. בחוקותי

ספר במדבר

1. במדבר 2. נשא 3. בהעלותך 4. שלח לך 5. קרח
6. חוקת 7. בלק 8. פינחס 9. מטות 10. מסעי

ספר דברים

1. דברים 2. ואתחנן
3. עקב 4. ראה 5. שופטים
6. כי תצא 7. כי תבוא 8. ניצבים 9. וילך 10. האזינו
11. וזאת הברכה

ראש חודש, שבתות מיוחדות וחגים

  ראש חודש
 1. ראש חודש
  ביום חול
 2. ראש חודש
  בשבת
 3. מחר ראש חודש
  בשבת

 4. פסח,שבועות וסוכות
 5. שבת פרה

 6. שבת החודש
 7. שבת הגדול
 8. שבת
  חול המועד פסח


 9. שבת
  חול המועד סוכות
 10. סוכות ה'
  חול המועד ד'

  סוכות ו'
  חול המועד ה'


 11. ראש השנה ויום הכיפורים
 12. שבת שובה

 13. חנוכה
 14. חנוכה בראש חודש
 15. שחרית חנוכה 
  ליום ב'
 16. שחרית חנוכה 
  ליום ד'
 17. חנוכה
  יום ה'
 18. שחרית חנוכה
  ליום ו'
 19. חנוכה
  יום ז'

 20. תשעה באב
 21. שבת חזון
 22. שבת נחמו

 23. פורים
 24. פורים
 25. שבת שקלים
 26. שבת זכור