<

קריאת הפטרה

מחר ראש חודש

   תפילת שחרית

עליה לתורה - מפטיר
וקריאת הפטרה
טקסטים

הקלטת קריאת הפטרה