פורים

   שחרית / מנחה

שלוש עליות לתורה:
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית