עליות לתורה וקריאות הפטרות לפי פרשות השבוע

חנוכה בראש חודש

   תפילת שחרית

   תפילת מנחה

ארבע עליות לתורה:
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית

הקלטת עליה רביעית

ארבע עליות לתורה:
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית

הקלטת עליה רביעית