קריאת הפטרה

שבת הגדול

   תפילת שחרית

קריאת התורה והפטרה
טקסטים

הקלטת קריאת הפטרה