שבת החודש

   תפילת שחרית

עליה לתורה - מפטיר
וקריאת הפטרה
טקסטים

הקלטת קריאת מפטיר

הקלטת קריאת הפטרה