עליות לתורה וקריאות הפטרות לפי פרשות השבוע

חנוכה ליום ב'

   תפילת שחרית / מנחה

שלוש עליות לתורה:
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית