עליה לתורה וקריאת הפטרה

שבת חול המועד סוכות

   תפילת שחרית

   תפילת מנחה

עליה לתורה - מפטיר
וקריאת הפטרה
טקסטים

הקלטת עליה לתורה - מפטיר

הקלטת קריאת הפטרה

שלוש עליות לתורה
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית