קריאת הפטרה

שבת שובה

   תפילת שחרית

קריאת הפטרה
טקסטים

הקלטת קריאת הפטרה