קריאת התורה והפטרה

שבת זכור

   תפילת שחרית

קריאת התורה והפטרה
טקסטים

הקלטת קריאת התורה

הקלטת קריאת הפטרה