עליות לתורה וקריאות הפטרות לפי פרשות השבוע

סוכות ה' - חול המועד ד'

סוכות ו' - חול המועד ה'

   תפילת שחרית

עליה לתורה - מפטיר
וקריאת הפטרה
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית

הקלטת עליה רביעית