עליה לתורה

ראש חודש ביום חול

   תפילת שחרית/מנחה

עליה לתורה
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית