עליות לתורה וקריאות הפטרות לפי פרשות השבוע

פרשת במדבר

   תפילת שחרית

   תפילת מנחה

עליה לתורה - מפטיר
וקריאת הפטרה
טקסטים

הקלטת עליה לתורה - מפטיר

הקלטת קריאת הפטרה

שלוש עליות לתורה:
טקסטים

הקלטת עליה ראשונה

הקלטת עליה שניה

הקלטת עליה שלישית